Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Şehirlerin Sınıflandırılması Nedir

Şehirlerin Sınıflandırılması Powerpoint sunumunu (slayt) üst menü > Dosya İçerik > bölümümüzden indirebilirsiniz.

Özet: 
Şehirler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir.

Bunlarıdan bazıları şunlardır:
1. Kronolojik safhalarına göre(Jenetik) sınıflandırma
2. Morfolojik sınıflandırma
3. Genişliğine göre sınıflandırma
4. Nüfuslarına göre sınıflandırma
5. Fonksiyonlarına göre sınıflandırma
6. Coğrafik ve topoğrafik özelliklerine göre sınıflandırma


Şehirlerin Sınıflandırılması Resimleri

 • 1
  Şehirlerin Sınıflandırılması 2 ay önce

  Şehirlerin Sınıflandırılması

Şehirlerin Sınıflandırılması Sunumları

 • 2
  Önizleme: 2 ay önce

  Şehirlerin Sınıflandırılması Slayt PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Şehirlerin sınıflandırılması1.Kronolojik safhalarına göre(Jenetik) sınıflandırma2.Morfolojik sınıflandırma3.Genişliğine göre sınıflandırma4.Nüfuslarına göre sınıflandırma5.Fonksiyonlarına göre sınıflandırma6.Coğrafik ve topoğrafik özelliklerine göre sınıflandırma Kaynak:Güngördü,E..2001.Türkiyenin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası.Nobel Yayın Dağıtım.Ankara.

  2. Sayfa
  1. Kronolojik safhalarına göre sınıflandırmaŞehirdeki yerleşmeler, kronolojik(jenetik) safhalarına göre 5 grupta ele alınır:1.Klasik devirden önceki (Prehistorya) şehirler2.Klasik devir şehirleri 3.Roma şehirleri4.Orta çağ şehirleri5.Modern şehirlerÜlkemizdeki şehirlerin kronolojik safhalarına göre sınıfları 6 gruba ayrılır:1.Klasik devirden önceki şehirler2.Klasik devir şehirleri3.Orta çağ şehirleri4.Selçuklu şehirleri5.Osmanlı şehirleri6.Cumhuriyet dönemi şehirleriKaynak:Güngördü,E..2001.Türkiyenin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası.Nobel Yayın Dağıtım.Ankara.

  3. Sayfa
  1.Dairevi şekle sahip şehirler: Genellikle ovalarda oluşmuşlardır.2.Şerit şekle sahip şehirler: Genellikle dik yamaçların eteklerinde ve kıyıya yada ovalara paralel uzunlamasına oluşmuşlardır.3.Parçalı şekle sahip şehirler: Genellikle arasından akarsu, boğaz ve vadilerin iki yakasında yada iki şehrin gelişerek yakınlaşması sonucu oluşmuşlardır.4.Çok merkezli şekle sahip şehirler: Genellikle bir havza içinde bulunan birkaç şehrin aralarındaki boşlukların zamanla yerleşmelere açılmasıyla birleşen şehirlerden oluşmuşlardır.2.Morfolojik sınıflandırmaKaynak:Güngördü,E..2001.Türkiyenin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası.Nobel Yayın Dağıtım.Ankara.Kaynak:İsbir,E.G.1991.Şehirleşme ve Meseleleri.Gazi Büro Yay.Ankara.

  4. Sayfa
  WINTERTemplate3.Genişliğine göre sınıflandırmaŞehirlerin saha genişliğine göre sınıflandırma yapılmaktadır.Kalabalık nüfusa sahip daha dar bir saha içerisinde bulunan şehirler vardır. Bu şehirlerde nüfus apartman yada gökdelenlerde barınmaktadır. Örneğin Amerika, Almanya, İngiltere, Hollanda’da olduğu gibi.Bazı şehirler ise insanların, bahçe içerisinde fazla katlı olmayan evlerde yaşamayı tercih etmiş olması nedeniyle daha geniş sahaya yayılmıştır. Örneğin Bursa, Denizli, Konya, Aydın şehirleri gibi.Yine ekonomik, sosyal ve kültürel potansiyele sahip çarpık şehirleşme nedeniyle oluşan gecekondulaşma da bazı şehirlerin genişlemesine neden olmaktadır. Örneğin İstanbul, Ankara’da olduğu gibi.Kaynak:Güngördü,E..2001.Türkiyenin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası.Nobel Yayın Dağıtım.Ankara.

  5. Sayfa
  4.Nüfuslarına göre sınıflandırmaİmar ve İskan Bakanlığı Bölge Planlama Dairesi ise nüfusuna göre şehirleri 4 grupta toplamıştır. Bunlar: 1. Nüfusu,10000-50000 olan şehirler 2.Nüfusu, 50000-100000 olan şehirler 3. Nüfusu,100000-1000000 olan şehirler 4. Nüfusu,1000000’dan fazla olan şehirlerKaynak:İsbir,E.G.1991.Şehirleşme ve Meseleleri.Gazi Büro Yay.Ankara.

  6. Sayfa
  5.Fonksiyonlarına göre sınıflandırma1.Ekonomik Fonksiyonlara Bağlı Şehirler: a-Tarım Şehirleri b-Pazar Şehirleri c-Ticaret Şehirleri d-Sanayi Şehirleri i-Madencilik Şehirleri ii-İmalat Şehirleri e-Ulaşım ve Ulaştırmaya Bağlı ŞehirleriKaynak:Güngördü,E..2001.Türkiyenin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası.Nobel Yayın Dağıtım.Ankara.

  7. Sayfa
  a-Tarım ŞehirleriBuradaki aktivite ve gelir tamamen tarıma dayanmaktadır.Çevrelerindeki küçük yerleşme alanlarında üretilen ürünlerin değerlenerek yarı mamul haline getirilmesini sağlayan tesislerin bulunduğu şehirlerdir.Şehir, nüfusu 20000’den fazla olan (442 sayılı köy kanunu 1. Madde)birim olduğuna göre ülkemizde tarım şehri sayılabilecek çok sayıda ilçe (Sapanca, Erbaa, Turgutlu) ve şehir (Iğdır) vardır.Kaynak:Güngördü,E..2001.Türkiyenin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası.Nobel Yayın Dağıtım.Ankara.Kaynak:İsbir,E.G.1991.Şehirleşme ve Meseleleri.Gazi Büro Yay.Ankara. Sapanca

  8. Sayfa
  WINTERTemplate b-Pazar ŞehirleriHaftanın belirli gün yada günlerde kurulan pazarların gelişmesine neden olan şehirlerdir.Ülkemizde Adapazarı şehri, önceleri bir pazar yeri olarak gelişmiş ve sonra şehirleşmiştir.Kaynak:Güngördü,E..2001.Türkiyenin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası.Nobel Yayın Dağıtım.Ankara.

  9. Sayfa
  Günümüzdeki İzmir gibi sanayi mamullerinin sergilendiği fuar şehirleri de pazar şehirlerinin başka türüdür.Kaynak:Güngördü,E..2001.Türkiyenin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası.Nobel Yayın Dağıtım.Ankara.

  10. Sayfa
  c-Ticaret ŞehirleriTicari aktivitelerin (parakende,toptan) merkez olmalarıyla gelişen şehirlerdir.Genellikle ulaşımın (havayolu,karayolu,liman) uygun olduğu yerleşmeler, kısa sürede ticaret şehirlerine dönüşmüştür.Örneğin; İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Londra, New York, Kap(Capetown)gibi.Yine deniz kıyısında olmayıp kara ve demiryollarının bulunduğu pek çok ticaret şehri vardır.Tarihte ipekyolu ve baharat yolu üzerindeki pek çok şehir ticaret şehri olmuştur. Ankara, Afyon, Eşkişehir, Erzurum, Diyarbakır gibi. Kaynak:Güngördü,E..2001.Türkiyenin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası.Nobel Yayın Dağıtım.Ankara

  11. Sayfa
  d-Sanayi Şehirleri Sanayi aktiviteleri sanayi şehirlerinin oluşmasına neden olmuştur.Sanayi şehirleri; madencilik ve imalat şehirleri olmak üzere 2 çeşittir.i-Madencilik Şehirleri: Madenlerin çıkarılıp ve değerlendirildiği bu şehirler buradaki nüfusun tek geçim kaynağını oluşturmaktadır.Örnek:Maden kömürüne bağlı Zonguldak. İİ-İmalat Şehirleri: Üretim yani imalat şehirleri bazı yerlerde daha önce başka fonksiyonların sanayi hizmetine dönüşmesi ve sanayi aktivitelerinin gelişmesi ile oluşmuşlardır. Bu tür sanayi şehirlerindeki nüfus daha çok sanayi alanlarında çalışmaktadır.Karabük şehri gibi.Kaynak:Güngördü,E..2001.Türkiyenin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası.Nobel Yayın Dağıtım.Ankara

  12. Sayfa
  WINTERTemplatee-Ulaşım ve Ulaştırmaya Bağlı ŞehirleriUluslararası ve ulusal deniz, göl, akarsu, kara ve demiryolu ulaşımlarının birbirine bağlandığı şehirler, çeşitli ekonomik, idari ve kültürel fonksiyonların canlanmasında etkili rol oynarlar.Kaynak:Güngördü,E..2001.Türkiyenin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası.Nobel YayınDağıtım.Ankara http://tr.wikipedia.org/wiki

  13. Sayfa
  2.Kültürel Fonksiyonlara Bağlı Şehirler:Kültürel fonksiyonlarına göre şehirler 3 gruba ayrılır:1.Dini Şehirler2.Üniversite Şehirleri3.Kültür ŞehirleriKaynak:Güngördü,E..2001.Türkiyenin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası.Nobel Yayın Dağıtım.Ankara

  14. Sayfa
  1.Dini Şehirler: Din açısından önemi olan ibadet yapmak için insanların yurtiçinden ve yurtdışından akın ettikleri şehirlerdir.Örneğin; Mekke, Medine, Kudüs, Konya, Selçuk gibi.Kaynak:Güngördü,E..2001.Türkiyenin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası.Nobel Yayın Dağıtım.Ankara

  15. Sayfa
  2.Üniversite Şehirleri: Üniversite ve yüksekokulları, kütüphaneleri olan kongre, konferans, müzik festivalleri düzenlenen şehirlerdir(Oxfort gibi).3.Kültür Şehirleri: Tarihi eserleriyle önemi olan şehirlerdir. Örneğin;Paris(Louvr),İstanbul (Topkapı.Ayasofya), Ankara(Etnografya,Resim ve heykel).Kaynak:Güngördü,E..2001.Türkiyenin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası.Nobel Yayın Dağıtım.Ankara

  16. Sayfa
  WINTERTemplate3.İdari ve Siyasi Fonksiyonlara Bağlı Şehirler:Bu şehirler,3 grupta toplamıştır.1-Başşehir Şehirleri: Ülkelerin başşehiri olan bu şehirlerde idari ve siyasi kurum ve kuruluşlar vardır.2-Memur Şehirleri(İdari merkezler): Nüfusun büyük çoğunluğu devlet kurumlarında çalışan şehirlerdir.Örneğin,Bilecik’te %27 idari fonksiyon,%21 tarım olduğu gibi.3-Askeri amaçlı Şehirler: Nüfusu 20000’den fazla 200000’den az olan bazı şehirler askeri merkezler olarak bilinirler. Erzincan(%50), Gölcük(%82),Çorlu (%57),Dörtyol(%55) Polatlı(%50). Kaynak:Güngördü,E..2001.Türkiyenin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası.Nobel Yayın Dağıtım.Ankara

  17. Sayfa
  6.Coğrafik ve topografik özelliklerine göre sınıflandırmaBu çeşit şehirler kuruldukları devirlerde savunma ön planda olmuştur.Bu duruma uygun coğrafik alanlarda kurulmuşlardır.Söz konusu alanlar:1.Sarp kayalıklar,tepeler.2.Geniş yataklı nehirler içerisinde oluşan adalar.3.Kıstaklar.4.Geniş ve düz alüvyal ovalardan geçen nehirlerinoluşturduğu nehir kavisleri(menderesler).Günümüzdeki şehirlerin kurulmasında ise merkezi alanlar tercih edilmiştir.Bunlar:1.Su kaynaklarının bulunduğu alanlar.2.iklime elverişli alanlar.3.ziraata elverişli alanlar.4.Göl ve deniz kenarları.Kaynak:Güngördü,E..2001.Türkiyenin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası.Nobel Yayın Dağıtım.Ankara

Şehirlerin Sınıflandırılması Videoları

 • 2
  2 ay önce

  Şehirlerin Sınıflandırılması Video Konu Anlatımı

Şehirlerin Sınıflandırılması Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Şehirlerin Sınıflandırılması Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Şehirlerin Sınıflandırılması
Yazı İşlemleri